Een middag bij de Fuut

Deze slideshow vereist JavaScript.

Een naschoolse middag bij Kinderhuis de Fuut

Als school is afgelopen staan de Fuutbegeleiders klaar om de kinderen te verwelkomen. We fietsen naar onze locatie. Als de groepen compleet zijn gaan we rustig eten en drinken in een van de groepsruimtes. Soms vertrekken de subgroepjes, zodra ze compleet zijn, direct naar buiten om te picknicken bij de Lek, in het park of een andere fijne plek. De begeleiders leggen uit waar we naar toe gaan en wat we er kunnen doen. Bij andere ideeën en consent binnen de groep wijken we af van het programma.

We vertrekken naar buiten.  Naar het toilet, jassen aan, laarzen aan. Het is even hectisch. Maar al vlug, wanneer we allemaal zitten, onderweg zijn en liedjes zingen in de bakfiets krijgen we zin in een fijne middag buitenspelen.

Op de buitenlocatie aangekomen bekijken we eerst wat er is. We maken afspraken over het gebied en de afstand die de kinderen mogen nemen. (afhankelijk van de niveau-regels) Er ontstaat vrij spel en/of de kinderen kiezen voor de georganiseerde activiteit. Dat kan sport en spel zijn, of een natuurles spelenderwijs gegeven, bushcraft en survival technieken met touwen en stokken of een creatieve activiteit. Omdat er buiten genoeg ruimte is en precies genoeg prikkels kunnen zowel snelle actievelingen als bedachtzame dromers hun draai er goed vinden.

Herfst & winter

In de herfst en de winter wordt het vroeger donker, we zijn tussen 16.30 en 17.30 terug in de binnenlocatie. Daar wordt er verder gespeeld. Sommige kinderen duiken in de boekenhoek, anderen bouwen samen een toren of parcours. Er is genoeg creatief materiaal om zelf of onder begeleiding iets te creëren of uit te werken wat we buiten zijn gestart. De jonge kinderen rusten uit op de bank tijdens het voorlezen.

Voorjaar & zomer

In het voorjaar en de zomer blijven we wat langer buiten. We zijn uiterlijk 17.30 terug in de binnenlocatie. Wil je je kind voor 17.30 ophalen bel dan even naar de begeleider van de groep waarin je kind is ingedeeld, dan kan je je kind ophalen van de buitenlocatie.

%d bloggers liken dit: