Pedagogisch beleid

IMAG0640_2

Thuis en naar buiten.

Kinderen van nu spelen minder buiten. En dat is jammer, want de buitenruimte biedt heel veel ontwikkelingskansen; Kinderen groeien van buiten zijn, ontwikkelen stevigheid in zichzelf. En er is een duidelijk verband tussen blootstelling aan groene ruimte en stressreductie.

Het bieden van ruimte op een inspirerende buitenplek na school is de kern van onze kinderopvang. Een kind dat een hele dag op school heeft gezeten is naar ons idee het beste uit met een paar uur vrij spel.

Met zorg en aandacht.

Een kleinschalige buitenschoolse opvang is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan meer natuurbeleving voor kinderen omdat wij binnen georganiseerde context de ruimte, de motivatie, het plezier en de veiligheid kunnen bieden om dit te doen.

Met een warme, veilige, huiselijke omgeving, continuïteit, individuele aandacht en een goede relatie tussen begeleider en kind willen we bijdragen aan een veilige hechting en vertrouwen in de wereld, waardoor een kind optimale ontwikkelingskansen krijgt.

We treden de kinderen op respectvolle wijze tegemoet, waarbij ze een gelijkwaardige mens tot mens relatie kunnen ervaren. Het is ons inziens van groot belang dat kinderen in hun eigenheid worden gezien en dat de ontwikkeling van die eigenheid wordt ondersteund.

100_7375Pedagogisch kader.

Ons pedagogisch kader is gestoeld op 4 begrippen; Natuurbeleving, Levensecht, Onvoorwaardelijkheid, Gelijkwaardigheid. In ons pedagogisch beleid staat onze visie en hoe wij deze in praktijk brengen uitgebreid beschreven. Je kunt het pedagogisch beleid van Culemborg hier downloaden. Je kunt hier het pedagogische beleid van Wijk bij Duurstede downloaden.

%d bloggers liken dit: